Vi arbetar hårt för att minska vår miljöpåverkan

Vi arbetar hårt för att minska vår miljöpåverkan

Lotus arbetar hårt för att minska vår miljöpåverkan och samtidigt öka ert välbefinnande. Arbetet med att minska koldioxidutsläppen från våra förpackningar och vår produktion samt användningen av förnybara eller återvunna material ingår som en del i vårt uppdrag att nå våra hållbarhetsmål. Som ett exempel var vårt pappersbruk i Lilla Edet den 1 januari 2022 först i världen med att producera mjukpapper i stor skala utan fossila koldioxidutsläpp. Läs mer om denna milstolpe på Essitys webbplats

Sustainability

Hållbara produkter

Vi fokuserar på att skapa innovativa och hållbara produkter genom förnybara och ansvarsfullt inköpta fiber och en kontinuerlig produktutveckling.

Återvinningsbara förpackningar

Återvinningsbara förpackningar

Vårt fokus är att göra våra förpackningar återvinningsbara och minska användningen av oljebaserad plast vid tillverkningen.

Minska våra koldioxidutsläpp

Minska våra koldioxidutsläpp

Att minimera koldioxidutsläppen är en central del i vår hållbarhetsstrategi.