Världens första mjukpappers produktion utan fossila CO2-utsläpp

Världens första mjukpappers produktion utan fossila CO2-utsläpp