Återvinningsbara förpackningar

Återvinningsbara förpackningar

När vi tar fram förpackningar är våra topprioriteringar säkerhet, hygien, bekvämlighet och hållbarhet.

Till 2025 siktar vi på följande:

%
av produkterna i återvinningsbara förpackningar
%
av vårt förpackningsmaterial ska vara förnybart eller återvunnet
Återvunna förpackningar och användning av återvunnen plast

Återvunna förpackningar och användning av återvunnen plast

Återvinningsbarhet är en början, men vår resa mot en kretsloppsekonomi slutar inte där. Vi arbetar hårt för att öka andelen återvunna material i våra konsumentförpackningar. Vi strävar efter att 85 procent ska vara av förnybart eller återvunnet material till 2025. Idag innehåller de flesta av våra förpackningar för produkter från Lilla Edet minst 60 procent återvunnen plast, som ett sätt att kontinuerligt minska plastavfallet och minska koldioxidutsläppen från våra konsumentförpackningar.

*Minskning av koldioxidutsläppen från förpackningar genom användning av återvunnen plast jämfört med tidigare förpackningar gjorda av fossilbaserad plast, baserat på livscykelanalyser gjorda av Essity och verifierade av en tredje part.

Minska onödiga förpackningar

Minska onödiga förpackningar

Vi arbetar hårt för att minska mängden förpackningsmaterial till våra produkter och göra dem lätta att återvinna. På pappersbruket i Lilla Edet har vi minskat plastanvändningen bland annat genom att använda mindre plast till emballage av pallar och använda tunnare plast.

100 procent av produkterna i återvinningsbara förpackningar

100 procent av produkterna i återvinningsbara förpackningar

Vi brinner för att hjälpa till att öka andelen förpackningar som återvinns. Med rätt sortering, insamling och hantering är våra förpackningar redan tekniskt sett möjliga att återvinna. Vi vill samarbeta med företag, organisationer och lokalsamhällen för att öka andelen av våra förpackningar som återvinns.

Undersöka pappersförpackningar som alternativ

Undersöka pappersförpackningar som alternativ

Plasten i våra förpackningar garanterar att våra produkter når kunden med minimalt spill och att de är säkra, hygieniska och lättanvända. Vi utvärderar noga olika typer av flexibla pappersförpackningar för att vara säkra på att de, om de skulle ersätta plasten i våra förpackningar, verkligen skulle bidra till att minska våra koldioxidutsläpp och inte äventyra produkternas säkerhet och hygien.

Andra fakta

Hållbara produkter

Vi fokuserar på att skapa innovativa och hållbara produkter genom förnybara och ansvarsfullt inköpta fiber och en kontinuerlig produktutveckling.

Minska våra koldioxidutsläpp

Att minimera koldioxidutsläppen är en central del i vår hållbarhetsstrategi.