Minska våra koldioxidutsläpp

Minska våra koldioxidutsläpp

Vi försöker konstant minska våra koldioxidutsläpp genom meningsfulla förändringar av våra tillverkningsmetoder, använda alternativ fiber och ta fram smartare produkter. Som ett exempel var vårt pappersbruk i Lilla Edet den 1 januari 2022 först i världen med att producera mjukpapper i stor skala utan fossila koldioxidutsläpp. Läs mer om denna milstolpe på Essitys webbplats

%
Planerad minskning av våra koldioxidutsläpp från energi och el i produktionen till 2030
Det goda arbetet fortsätter

Det goda arbetet fortsätter

Vi arbetar kontinuerligt på att utveckla högkvalitativa produkter med minskade koldioxidutsläpp. Mellan 2011 och 2018 sänkte vi våra koldioxidutsläpp i Europa med 19 procent i hushållspapperstillverkningen och 18 procent i toalettpapperstillverkningen, och den höga takten tänker vi fortsätta med. Vid pappersbruket i Lilla Edet har vi tillverkat mjukpapper utan fossila koldioxidutsläpp sedan början av 2022.

Minska avfall och utsläpp från transporter

Minska avfall och utsläpp från transporter

Inget avfall från pappersbruket i Lilla Edet går till deponi, allt avfall antingen återvinns eller används som energikälla i pappersbruket. Till exempel används slam från avsvärtning av returpapper för att producera ånga till papperstillverkningen samt el och fjärrvärme till Lilla Edets samhälle. Det minskar också behovet av lastbilar för att transportera bort slammet från pappersbruket. Inför transport planerar vi så att pallarna fyller lastbilarna så mycket det går för att effektivisera transporterna av våra mjukpappersprodukter.

Fokus på hållbar vattenanvändning

Fokus på hållbar vattenanvändning

Utöver att minska koldioxidutsläppen ingår även vattenförbrukningen i våra miljömål. För närvarande renas och återförs allt vatten som vi använder inom produktionen till systemet. Pappersbruket i Lilla Edet har minskat vattenförbrukningen med 25 procent sedan 2014. Vårt mål för framtiden är att ytterligare minska vattenförbrukningen och förbättra vattenkvaliteten.

Andra fakta

Hållbara produkter

Vi fokuserar på att skapa innovativa och hållbara produkter genom förnybara och ansvarsfullt inköpta fiber och en kontinuerlig produktutveckling.

Återvinningsbara förpackningar

Vårt fokus är att göra våra förpackningar återvinningsbara och minska användningen av oljebaserad plast vid tillverkningen.