Sustainability

Hållbara produkter

Lika viktigt som det är att våra produkter är så starka, hygieniska, mjuka och absorberande som ni kunder behöver, lika viktigt är det för oss att hitta effektiva sätt för att göra dem mer hållbara. Alla våra produkter som tillverkas i Lilla Edet är Svanen-märkta och tillverkade utan fossila koldioxidutsläpp. Våra råvaror kommer från ansvarsfulla källor och många av våra produkter är biologiskt nedbrytbara. Vi hittar också sätt att minska avfallet och öka vår användning av naturliga resurser genom produkt- och tillverkningsinnovationer.

Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp

Produktion fri från fossila koldioxidutsläpp

Vårt pappersbruk i Lilla Edet var först i världen den 1 januari 2022 med att producera mjukpapper i stor skala utan fossila koldioxidutsläpp. Läs mer om denna milstolpe på Essitys webbplats

Svanen-märket garanterar att våra produkter är miljövänliga

Svanen-märket garanterar att våra produkter är miljövänliga

Alla våra produkter som tillverkas i pappersbruket i Lilla Edet är Svanen-märkta, en märkning som endast ges till produkter som uppfyller stränga miljökrav. Svanen-märkta pappersprodukter garanterar att hänsyn har tagits till miljöpåverkan i alla delar av tillverkningsprocessen, att användningen av miljöfarliga kemikalier har minimerats och sker med försiktighet samt att endast råvaror som inte är miljöfarliga används.

Läs mer här

Ansvarsfullt inköpta råvaror

Ansvarsfullt inköpta råvaror

När vi väljer fiber till mjukpappersprodukter finns det tre alternativ att välja mellan. Ny träbaserad färskfiber från certifierade källor, återvunnen fiber eller alternativ fiber. Det mesta av vårt mjukpapper tillverkas av de båda första alternativen, förnybar eller återvunnen fiber från FSC-certifierade källor. I vår strävan att nå hållbarhetsmålen investerar vi också i framtidens alternativa fiber, med en produktionsanläggning där vi kan göra pappersmassa av vetehalm.

Läs mer om FSC-certifiering: se.fsc.org

 

Ansvarsfull användning av kemikalier

Ansvarsfull användning av kemikalier

Vi ser till att följa strikta rutiner för hanteringen av kemikalier i produktionen. Dessutom arbetar vi ständigt för att förbättra denna process genom att ersätta kemikalier med nya och bättre alternativ.

Andra fakta

Återvinningsbara förpackningar

Vårt fokus är att göra våra förpackningar återvinningsbara och minska användningen av oljebaserad plast vid tillverkningen.

Minska våra koldioxidutsläpp

Att minimera koldioxidutsläppen är en central del i vår hållbarhetsstrategi.