Vi har forpliktet oss til å redusere miljøpåvirkningen

Vi har forpliktet oss til å redusere miljøpåvirkningen

Vi i Lotus har forpliktet oss til å redusere miljøpåvirkningen, samtidig som vi er opptatt av kundenes beste. Reduksjon av CO2-avtrykk fra emballasje og produksjon samt bruk av fornybare eller resirkulerte materialer er en del av vårt arbeid for å oppnå bærekraftsmålene. Som et eksempel ble Lilla Edet-papirfabrikken i Sverige fra 1. januar 2022 den første i verden til å produsere tørkepapir i stor skala uten fossile CO2-utslipp. Les mer om denne bragden på Essitys nettside

Sustainability

Bærekraftige produkter

Med fibre fra fornybare og ansvarlige kilder og kontinuerlig produktutvikling fokuserer vi på å utvikle innovative og bærekraftige produkter.

Resirkulerbar emballasje

Resirkulerbar emballasje

Vi fokuserer på å gjøre emballasjen resirkulerbar og redusere bruken av oljebasert plast.

Vi reduserer CO2-avtrykket

Vi reduserer CO2-avtrykket

Minimering av CO2-avtrykket står sentralt i bærekraftstrategien vår.