Sustainability

Bærekraftige produkter

Samtidig som det er viktig at produktene våre er så kraftige, hygieniske, myke og absorberende at de dekker dine behov, er vi også opptatt av å finne effektive måter å gjøre dem mer bærekraftige på. Alle produktene fremstilt i Lilla Edet er Svanemerket og produseres uten fossile CO2-utslipp. Råvarene kommer fra ansvarlige kilder, og mange av produktene er bionedbrytbare. Gjennom produkt- og produksjonsinnovasjon finner vi også metoder for å redusere avfall og forminske avhengigheten av naturressurser.

Produksjon uten fossile CO2-utslipp

Produksjon uten fossile CO2-utslipp

Lilla Edet-papirfabrikken i Sverige ble fra 1. januar 2022 den første i verden til å produsere tørkepapir i stor skala uten fossile CO2-utslipp. Les mer om denne bragden på Essitys nettsted

Svanemerket garanterer at produktene er miljøvennlige

Svanemerket garanterer at produktene er miljøvennlige

Alle produkter fremstilt i Lilla Edet-fabrikken har Svanemerket, som kun gis til produkter som oppfyller strenge miljøkrav. Når et papirprodukt er Svanemerket, innebærer det at man har tatt i betraktning miljøpåvirkningen ved alle faser av produksjonsprosessen. Merket indikerer også at kjemikalier som er skadelige for naturen, minimeres og håndteres forsiktig, og at man kun bruker råvarer som ikke er miljøskadelige.

Les mer her

Materialer fra ansvarlige kilder

Materialer fra ansvarlige kilder

Når man velger fibre for papirprodukter, har man tre valg: Nye, trebaserte fibre fra sertifiserte kilder, resirkulerte fibre eller alternative fibre. Det meste av papiret vårt kommer fra de to første kildene – fornybare eller resirkulerte fibre fra FSC-sertifiserte kilder. Som en del av bærekraftsarbeidet investerer vi også i det som er fremtiden, nemlig alternative fibre – med et produksjonsanlegg som kan lage papirmasse av hvetestrå.

Les mer om FSC-sertifisering: no.fsc.org

Ansvarlig bruk av kjemikalier

Ansvarlig bruk av kjemikalier

Vi sørger for å følge strenge prosedyrer for kjemikaliehåndtering under produksjonen. I tillegg jobber vi hele tiden med å forbedre denne prosessen ved å erstatte tradisjonelle kjemikalier og godkjenne nye og bedre.

Resirkulerbar emballasje

Vi fokuserer på å gjøre emballasjen resirkulerbar og redusere bruken av oljebasert plast.

Vi reduserer CO2-avtrykket

Minimering av CO2-avtrykket står sentralt i bærekraftstrategien vår.