Gjenvinnbar emballasje

Gjenvinnbar emballasje

Når vi utvikler emballasje, setter vi sikkerhet, hygiene, komfort og bærekraft i høysetet.

Innen 2025 har vi som mål å oppnå:

%
av produktene skal ha resirkulerbar emballasje
%
av emballasjematerialet vårt skal være resirkulerbar eller fornybart
Resirkulert emballasje og bruk av resirkulert plast

Resirkulert emballasje og bruk av resirkulert plast

Resirkulerbarhet er en begynnelse, men reisen vår mot en sirkulær økonomi slutter ikke der. Vi har forpliktet oss til å øke bruken av resirkulerte materialer i forbrukeremballasjen. Vi satser på 85 % fornybare eller resirkulerte materialer innen 2025. I dag inneholder det meste av emballasjen til Lilla Edet-produktene minst 60 % resirkulert plast – som et ledd i vårt kontinuerlige arbeid for å redusere plastavfall og forbrukeremballasjens CO2-avtrykk.

* Reduksjon av emballasjens CO2-avtrykk takket være bruk av resirkulert plast sammenlignet med vår tidligere emballasje laget med fossilbasert plast, basert på livssyklusvurderinger gjennomført av Essity og verifisert av tredjepart. 

Reduksjon av unødvendig emballasje

Reduksjon av unødvendig emballasje

Vi har forpliktet oss til å redusere mengden emballasjemateriale for produktene og gjøre dem enkle å resirkulere. På Lilla Edet-fabrikken har vi redusert bruken av plast, for eksempel ved å bruke mindre plast i pallehetter og anvende tynnere plast.

100 % av produktene skal ha gjenvinnbar emballasje

100 % av produktene skal ha gjenvinnbar emballasje

Vi har engasjert oss kraftig i å øke mengden av resirkulerbar emballasje. Med riktig avfallssortering, -innsamling og -håndtering er all emballasjen vår allerede teknisk sett resirkulerbar. Vi er klar til å samarbeide med selskaper, organisasjoner og lokalsamfunn for å øke andelen av resirkulerbar emballasje.

Vi utforsker ulik papiremballasje

Vi utforsker ulik papiremballasje

Plasten i emballasjen sørger for at produktene våre kommer frem med minimalt svinn, og at de er trygge, hygieniske og brukervennlige. Vi evaluerer også andre typer fleksibel papiremballasje. Det er viktig for oss å sikre at en eventuell plasterstatning bidrar til å minske CO2-avtrykket i praksis og ikke gjør at produktene våre får dårligere kvalitet og sikkerhet.

Bærekraftige produkter

Med fibre fra fornybare og ansvarlige kilder og kontinuerlig produktutvikling fokuserer vi på å utvikle innovative og bærekraftige produkter.

Vi reduserer CO2-avtrykket

Minimering av CO2-avtrykket står sentralt i bærekraftstrategien vår.