LavereCO2-avtrykk

LavereCO2-avtrykk

Vi ser stadig etter nye måter å redusere CO2-avtrykket på gjennom meningsfylte endringer i produksjonen – ved å bruke alternative fibre og å utvikle smartere produkter. Som et eksempel ble Lilla Edet-papirfabrikken i Sverige fra 1. januar 2022 den første i verden til å produsere tørkepapir i stor skala uten fossile CO2-utslipp. Les mer om denne bragden på Essitys nettside

%
Planlagt reduksjon i CO2-avtrykk fra energi og elektrisitet i produksjonen innen 2030
Det gode arbeidet videreføres

Det gode arbeidet videreføres

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle kvalitetsprodukter, samtidig som vi reduserer CO2-avtrykket fra dem. Mellom 2011 og 2018 reduserte vi CO2-avtrykket vårt i Europa med 19 % innenfor husholdningspapirproduksjon og 18 % innenfor toalettpapirproduksjon, og vi planlegger å fortsette denne utviklingen. På Lilla Edet-fabrikken i Sverige har vi produsert tørkepapir uten fossile CO2-utslipp siden begynnelsen av 2022.

Reduksjon av avfall og utslipp fra transport

Reduksjon av avfall og utslipp fra transport

På Lilla Edet-fabrikken går ikke noe avfall til deponering. Alt avfall blir enten resirkulert eller brukt som energikilde i papirfabrikken. For eksempel brukes slam fra avsverting av returpapir til damp i papirproduksjonen, til elektrisitet og til fjernvarme i Lilla Edet kommune. Slik reduseres også behovet for lastebiler som skal transportere slammet bort fra fabrikkområdet. Når det gjelder palletransporten av papirproduktene, planlegger vi den på en effektiv måte, slik at lastebilene er så fulle som mulig.

Arbeid med vannforvaltning

Arbeid med vannforvaltning

I tillegg til reduksjon av CO2-utslipp omfatter miljømålene våre også vannforvaltning. Per i dag blir alt vannet vi bruker i produksjonen, renset og returnert til systemet. Lilla Edet-fabrikken har redusert vannforbruket med 25 % siden 2014. Målet vårt for fremtiden er å redusere vannforbruket ytterligere og forbedre vannkvaliteten.

Bærekraftige produkter

Med fibre fra fornybare og ansvarlige kilder og kontinuerlig produktutvikling fokuserer vi på å utvikle innovative og bærekraftige produkter.

Resirkulerbar emballasje

Vi fokuserer på å gjøre emballasjen resirkulerbar og redusere bruken av oljebasert plast.