Informations concernant notre page Facebook    

We gebruiken deze pagina om je op te hoogte te houden over producten en diensten. Van tijd tot tijd kunnen we verschillende soorten wedstrijden houden waar je aan mee kunt doen. Een ander doel is om feedback te ontvangen zodat we onze producten kunnen verbeteren. We moedigen daarom iedereen aan mee te doen aan de discussies op dit forum en opmerkingen achter te laten.

Omdat alle opmerkingen door iedereen gelezen kunnen worden, is het belangrijk dat alle opmerkingen respectvol zijn ten opzichte van anderen. Het taalgebruik mag niet vernederend, onethisch of ongepast zijn en moet in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden van Facebook of toepasselijke wetgeving, zoals wetgeving inzake gegevensbescherming. We behoudens ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen die naar onze mening ongepast of illegaal zijn. We moedigen je aan om direct contact met ons op te nemen als je een opmerking ziet die naar jouw mening ongepast of illegaal is.

Facebook is de hoofdverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens op hun social network. Wat betreft onze eigen opmerkingen of die van anderen, die gemaakt worden op onze pagina, zijn wij ook verantwoordelijk. Meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en over jouw rechten is te vinden in ons Privacybeleid dat je hier kunt vinden.

Wanneer je opmerkingen achterlaat op onze pagina, moedigen we je aan om geen informatie te delen over andere personen, en met name wanneer ze hier geen uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Gebruik in ieder geval geen gevoelige persoonlijke gegevens, zoals medische gegevens over jezelf of anderen, in je opmerkingen.

Als je vragen hebt over deze pagina of onze verwerking van persoonsgegevens, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar SCAdutchsupport@essity.com.