Reduktion af vores CO2-aftryk

Reduktion af vores CO2-aftryk

Vi forsøger løbende at identificere metoder til at mindske vores CO2-aftryk ved hjælp af hensigtsmæssige ændringer i produktionen, brug af alternative fibre og udvikling af smartere produkter. For eksempel vil vores ansvarlige og kvalitetsbevidste papirfabrik i Lilla Edet pr. 1. januar 2022 være den første store fabrik i verden til at producere husholdningspapir uden udledning af fossil CO2. Du kan finde mere information om dette på Essitys website

Fortsatte bestræbelser

Fortsatte bestræbelser

Vi arbejder løbende på at udvikle produkter i høj kvalitet og samtidigt mindske deres CO2-aftryk. Mellem 2011 og 2018 har vi mindsket vores CO2-aftryk i Europa med 19 % i produktionen af køkkenpapir samt 18 % i produktionen af toiletpapir, og vi har til hensigt at fortsætte denne udvikling. På papirfabrikken i Lilla Edet, Sverige har vi produceret papir uden udledning af fossil CO2 siden starten af 2022.

Nedbringelse af affaldsmængder og transportemissioner

Nedbringelse af affaldsmængder og transportemissioner

Fra papirfabrikken i Lilla Edet deponeres intet affald. Alt affald bliver enten genanvendt eller brugt i papirfabrikkens energikredsløb. For eksempel anvendes slam fra processen med afsværtning af genanvendt papir som brændsel til at producere damp til papirproduktionen, til elektricitet og til at forsyne lokalsamfundet i Lilla Edet med fjernvarme. Det mindsker også behovet for lastbiler til at transportere slam bort fra papirfabrikken. Når det gælder transport, så optimerer vi vores paller med henblik på at fylde lastbilerne mest muligt op, så transporten af vore papirprodukter bliver så effektiv som muligt.

Fokus på vandforbrug og vandkvalitet

Fokus på vandforbrug og vandkvalitet

Foruden reduktion af CO2-emissionen indgår vandforbruget også i vores miljømål. Aktuelt renser vi alt vand fra produktionen, som derefter returneres til systemet. Papirfabrikken i Lilla Edet har mindsket vandforbruget med 25 % siden 2014. Vores mål for fremtiden er at mindske vandforbruget yderligere og forbedre vandkvaliteten.

Mere information

Bæredygtige produkter

Vi fokuserer på at skabe innovative og bæredygtige produkter med fornybare fibre fra ansvarlige kilder og ved hjælp af løbende produktudvikling.

Genanvendelig emballage

Vi har blandt andet fokus på at gøre vores emballage genanvendelig og mindske brugen af oliebaseret plast.