Genanvendelig emballage

Genanvendelig emballage

Når vi udvikler vores emballage, prioriterer vi frem for alt sikkerheden, hygiejnen, komforten og bæredygtigheden.

Senest i 2025 er vores målsætning:

%
af vores produkter skal være pakket i genanvendelig emballage
%
af vores emballagematerialer skal være fornybare eller genanvendte
Genanvendt emballage og genanvendt plast

Genanvendt emballage og genanvendt plast

Det er et godt sted at starte med genanvendelige egenskaber, men vores rejse mod en cirkulær økonomi stopper ikke her. Vi forpligter os til at øge brugen af genanvendte materialer i vores forbrugeremballage. Vores målsætning er at bringe andelen af fornybare eller genanvendte materialer op på 85 % inden 2025. I dag indeholder hovedparten af vores emballage til produkter fra Lilla Edet mindst 60 % genanvendt plast som et led i vores løbende bestræbelser på at nedbringe mængden af plastaffald og mindske forbrugeremballagens CO2-aftryk.

*Reduktion af emballagens CO2-aftryk med genanvendt plast i relation til vores tidligere emballage fremstillet med fossilbaseret plast baseret på livscyklusvurderinger udført af Essity og bekræftet af tredjepart. 

Reduktion af unødvendig emballage

Reduktion af unødvendig emballage

Vi forpligter os til at nedbringe mængden af emballagemateriale til vores produkter og til at gøre den nem at genanvende. På papirfabrikken i Lilla Edet har vi begrænset brugen af plast i materialet til indpakning af paller ved at bruge tyndere plast.

Alle produkter i genanvendeligt materiale

Alle produkter i genanvendeligt materiale

Det er utroligt vigtigt for os at bidrage til at øge andelen af emballage til genanvendelse. Med korrekte affaldssorterings-, indsamlings- og håndteringsprocesser er vores emballage allerede teknisk genanvendelig. Vi er positivt indstillet på at samarbejde med virksomheder, organisationer og samfundet om at øge vores andel af emballage, der genanvendes.

Undersøger muligheder for papiremballage

Undersøger muligheder for papiremballage

Ved at bruge plastemballage sikrer vi, at produkterne kan leveres med minimalt spild, og at de er sikre, hygiejniske og nemme at bruge. Vi foretager omhyggelige undersøgelser af muligheden for at udskifte plasten i vores emballage med andre typer fleksibel emballage, som eks. Papir, med henblik på at sikre, at de bidrager effektivt til at mindske vores CO2-aftryk og ikke udgør en risiko for produkternes sikkerhed og hygiejne.

Mere information

Bæredygtige produkter

Vi fokuserer på at skabe innovative og bæredygtige produkter med fornybare fibre fra ansvarlige kilder og ved hjælp af løbende produktudvikling.

Reduktion af vores CO2-aftryk

Reduktion af CO2-aftrykket er et centralt punkt i vores bæredygtighedsstrategi.