Kampanjan säännöt

Järjestäjä
Oy Essity Finland Ab
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Y-tunnus: 0165027-5
Kaikki kampanjaan liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen: info@lotuskampanja.fi 


Osallistumiskelpoisuus
Kampanjaan voivat osallistua täysi-ikäiset Suomessa asuvat henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät. Kampanjaan eivät myöskään voi osallistua Järjestäjän konsernin työntekijät.


Kampanja-aika
Kampanja alkaa 1.9.2023 ja päättyy 31.12.2023. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita ostokuitteja ei hyväksytä, eikä järjestäjä korvaa lunastamatta jääneitä hyvityspyyntöjä.


Kampanjatuotteet
Kampanjassa on mukana seuraavat tuotteet:
• Lotus Just1 6rll wc-paperi
• Lotus Just1 12rll wc-paperi
• Lotus Just1 eXtra Long 2rll talouspaperi
• Lotus Just1 6rll talouspaperi


Näin osallistut kampanjaan

Osallistumiskuitti tulee ladata kampanjasivulle osoitteeseen lotus.fi/just kampanjan aikana 1.9.2023 - 31.12.2023. Kaikki kampanja-ajan ulkopuolella saapuneet osallistumiset hylätään järjestäjän puolesta, eikä palautuksia tulla maksamaan osallistujan ilmoittamalle pankkitilille.

Osallistumiskuitin tulee näkyä kuvassa kokonaisuudessaan ja sen tulee sisältää selkeästi esitettynä ostopaikka, ostoajankohta sekä ostettu kampanjatuote. Kampanjaan voi osallistua yhteensä kaksi kertaa per osallistuja / tilinumero, mutta kerran per tuoteryhmä. (Yksi osallistuminen wc-paperipakkauksella ja yksi osallistuminen talouspaperipakkauksella.)

Hyvitykset maksetaan ilmoitetulle pankkitilille 4 viikon kuluessa osallistumisesta ja korkeintaan 20 päivää kampanjan päättymisen jälkeen. Hyvitys maksetaan ainoastaan Suomeen avatuille pankkitileille. Hyvitystä varten tarvitaan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä tilinumero IBAN-muodossa.

Essity ei vastaa määräajan puitteissa lähettämättä jääneistä hyvityspyynnöistä, eikä suorita niitä tässä mainitun kampanja-ajan ulkopuolella. Ladatut ostokuitit tarkistetaan ennen hyvityksen maksamista. Alkuperäiset ostokuitit tulee säilyttää 31.1.2024 asti siltä varalta, että kuitti joudutaan uudelleentarkistamaan jälkikäteen. Palautuksia jaetaan kampanjan aikana enintään 2500 kappaletta.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai takaisinmaksua ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa hyvitystä tai sitä vastaavaa korvausta osallistujalle.

Hyvitys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Essity voi kieltäytyä maksamasta hyvitystä tai vaatia maksettuja hyvityksiä takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

 

Henkilötietojen käsittely

Kampanjaan osallistuminen edellyttää henkilötietojen sekä tilitietojen antamista Järjestäjälle. Osallistumalla kampanjaan, osallistuja antaa Järjestäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen. Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja hyvitysten luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan suostumuksella.


Muuta huomioitavaa

Nämä säännöt ja niiden perusteella tehdyt päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää itsellään myös oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta. Järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tai joka väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan.